Adresa: KatyLienka, Pustá 8, 841 04 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie, zapísané v registri občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-379 76

Dátum registrácie: 28.7.2011

IČO: 42254710

Číslo účtu: 2939128153/0200, VÚB, a.s.

E-mail: katylienka@gmail.com

 

Predseda združenia:

Meno: Katarína Strišková
Adresa: Pustá 8, Bratislava - Karlova Ves, 841 04

Telefónne číslo: +421 910 479 515

E-mail: katy@katylienka.sk