Občianske združenie KatyLienka vzniklo v júli 2011 za účelom:

1. Organizácie podujatí na vypĺňanie voľného času detí, mládeže a rodičov počas celého kalendárneho roka.
2. Vytvárať bezpečné a príjemné prostredie pre pobyt detí a mládeže pri hre a ich ostatných aktivitách.
3. Výchova k pozitívnym hodnotám a postojom k prírode, zdravému životnému štýlu.

Naše akcie či už sú to narodeninové oslavy, rôzne súťaže, sezónne hry sa snažíme organizovať vonku či už v prírode niekde na lúke alebo aj medzi domami na sídlisku.